STRUKA I REKSONA – TOTALNA KONTROLA

STRUKA I REKSONA – TOTALNA KONTROLA

Struka i Reksona sa zajedničkim albumom kao vrhovima prstiju po ledu, brr.